• YARIM ALTIN
  8.555,00
  % 0,08
 • AMERIKAN DOLARI
  32,5959
  % 0,35
 • € EURO
  34,8154
  % 0,20
 • £ POUND
  40,4441
  % -0,40
 • ¥ YUAN
  4,5018
  % 0,15
 • РУБ RUBLE
  0,3498
  % 0,98
 • BITCOIN/TL
  2100546,273
  % 1,76
 • BIST 100
  9.693,46
  % 1,77

Devalüasyon Nedir

Devalüasyon Nedir

Devalüasyonun Tanımı Ve Özellikleri

Devalüasyon nedir?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesidir. Bu durum, ülkenin para birimi ile diğer ülke para birimleri arasındaki oranın düşürülmesi ile gerçekleşir. Devalüasyon, ülkenin para biriminin uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi anlamına gelir ve genellikle ülkenin ihracatını artırmak veya ithalatını azaltmak amacıyla uygulanır.

Bir devalüasyonun özellikleri arasında para birimi arz ve talep koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen, ülke ekonomisinde yaratabileceği etkiler ve istikrarı korumak için bir dizi politika tedbirleri alınması sayılabilir.

Devalüasyonun avantajları Devalüasyonun dezavantajları
 • İhracatı artırır
 • Turizm gelirlerini artırır
 • Dış borçların azalması
 • İthalat maliyetleri artar
 • Dış borcun geri ödemesinde zorluklar yaşanabilr
 • Enflasyon yaratabilir

Ayrıca, devalüasyon sadece para biriminin uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine bağlı değildir, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve mali koşullarına bağlı olarak da gerçekleşebilir.

Sonuç olarak, devalüasyon bir ülkenin para birimi değerinin düşmesidir ve genellikle ihracatın artmasını veya ithalatın azaltılmasını amaçlar. Devalüasyonun avantajları ve dezavantajları vardır ve birçok faktöre bağlı olarak gerçekleştirilir.

Sebepleri Ve Devalüasyonun Etkisi

Devalüasyon Nedir?

Bir ülkedeki para biriminin yabancı para cinsinden değer kaybetmesine devalüasyon denir. Bu, sabit bir döviz kuru rejiminde bir para biriminin değerinde düşüşe neden olur. Devalüasyon, ülkede ticari açığı azaltmak, yerli mal ve hizmetleri ihracat için daha ucuz hale getirmek veya yabancı ülkelerin ucuz ithalatını durdurmak gibi nedenlerle yapılabilir.

Devalüasyon, ihracatçılar açısından olumlu etkilere sahip olabilir ancak ithalatçılar, yabancı borçlular ve turistler için zararlı olabilir. Ayrıca, devalüasyon enflasyonu da tetikleyebilir ve vatandaşların satın alma gücünü düşürebilir.

 • Devalüasyon, para biriminin yabancı para cinsinden değer kaybetmesidir.
 • İhracatçılar açısından olumlu, ithalatçılar, yabancı borçlular ve turistler açısından zararlı etkilere sahip olabilir.
 • Devalüasyon enflasyonu tetikleyebilir ve vatandaşların satın alma gücünü düşürebilir.
Sebepler Devalüasyonun Etkisi
Ülkedeki ticaret açığı İhracatın artması, ihracatçıların rekabet gücünün artması, ithalatın azalması
Yüksek enflasyon oranı İthal mal ve hizmetlerin maliyetinin artması, vatandaşların satın alma gücünün düşmesi
Yabancı para birimindeki devalüasyon İthalatın azalması, ihracatçıların rekabet gücünün artması, turizmin artması

Devalüasyonun Ülke Ekonomisine Katkısı

Devalüasyon Nedir?

Bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi ve başka bir ülkenin para birimi karşısında değerinin düşürülmesi işlemine devalüasyon denir. Bu işlem, normal şartlarda, piyasada rekabet ve taleple birlikte belirlenen özgür piyasa kurlarının aksine, merkez bankası tarafından gerçekleştirilir. Ülkeler, devalüasyon işlemini yüksek enflasyon, düşük ihracat ve döviz kıtlığı gibi nedenlerden dolayı uygularlar.

Devalüasyonun Ülke Ekonomisine Katkısı

Devalüasyon, bir ülkenin ihracatını artırdığı ve ithalatını azalttığı için, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayabilir. Özellikle turizm, imalat ve tarım sektörleri gibi ihracata dayalı olan sektörlerde, devalüasyon sonrası daha rekabetçi olunabilir. Örneğin, yabancı turistler daha ucuz olan para birimi nedeniyle tatillerini söz konusu ülkede geçirebilir, bu da turizm sektörünü hareketlendirir. İmalat ve tarım sektörleri de, daha uygun fiyatlarla üretim yapabildikleri ve dış ticarette rekabet edebildikleri için, ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerdir.

Katkısı Örnek
Döviz kıtlığına çözüm Bir ülkede döviz kıtlığı varsa, devalüasyon sonrası iç piyasada daha ucuz olan para birimi, ihracatı artıracağından yeni döviz akışı sağlayabilir.
Turizmde artış sağlar Devalüasyon sonrası, dışarıdan gelen turistler, daha ucuz olan para birimi nedeniyle tatillerini söz konusu ülkede geçirirler ve turizm sektörü hareketlenir.
İhracatta artış Daha rekabetçi olan fiyatlar sayesinde, ülkenin dış ticaretinde konkürans avantajı artar.

Devalüasyonun Olası Riskleri Ve Yönetimi

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin düşürülmesidir. Devalüasyonun nedeni, bir ülkenin ticaret açığıdır. Ticaret açığı, bir ülkenin ithalatının, ihracatından daha fazla olması anlamına gelir. Bu durumda, ithal edilen malların fiyatı yerel para biriminde yükselirken, ihracat edilen malların fiyatı yabancı para biriminde düşer, bu nedenle ülkenin para biriminin değeri düşer.

Devalüasyonun bazı olumlu etkileri vardır. Örneğin, ihracat yapan şirketler için daha düşük bir yerel para birimi, ihracat mallarının yabancı para biriminde daha ucuz hale gelmesine neden olacaktır. Bununla birlikte, devalüasyonun aynı zamanda bir dizi olası riski de vardır.

Devalüasyonun Olası Riskleri Devalüasyonun Yönetimi
– Yerel para birimi değer kaybına uğrar. – Merkez bankası para politikasını ayarlayabilir.
– İthalatta harcamalar artar. – Mali politikalar uygulayarak ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.
– Enflasyon artar ve fiyatlar yükselir. – İhracatı teşvik ederek ticaret dengesini sağlayabilir.
– Yatırımcılar para birimine olan güvenlerini kaybedebilirler. – Bir para birimi takası yaparak riski azaltabilirler.

Devalüasyonun olası riskleri arasında yerel para biriminin değer kaybı, ithalatta harcamaların artması, enflasyondaki artış ve yatırımcıların para birimine olan güvenlerini kaybetmesi yer alır. Ancak, merkez bankası para politikalarını ayarlayarak, mali politikalar uygulayarak ekonomik büyümeyi teşvik ederek ve ihracatı teşvik ederek ticaret dengesini sağlayarak devalüasyondan ciddi sonuçlar çıkabilir.

YORUMLAR YAZ